Contact? Bereikbaar per mail of telefoonnummer: 020-6673206
0
0
Winkelwagen
€ 0,00
  • ☎ Vragen? 020-6673206
  • Snelle levering
  • Ruime voorraad
  • Origineel & Vervangingsonderdelen
  • Eerlijke prijzen
  • Gratis verzending va. €75 (binnen NL)
Klantenservice /

Privacy beleid

Privacyverklaring Poort
watersport bv
31 januari 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Poort watersport bv acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:
onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Poort watersport bv is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en met welk doel bij de webwinkel https://shop.mercruiser-onderdelen.com/. Wij
raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met Poort watersport bv.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens
en betalingsgegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze
informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in
verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Pagina 1 van 3
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, naw-gegevens,
telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen
persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel
gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin
staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe
de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten
Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Pagina 2 van 3
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee
doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Poort watersport bv
Haparandadam 29
1013AK amsterdam
info@poortwatersport.nl
653838995
Pagina 3 van 3