Menu
0
Fast delivery and large stock
Original & Replacement Parts
Fair prices
Free shipping from € 300,-

Privacy Policy

 

Privacyverklaring Poort
watersport bv
31 januari 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Poort watersport bv acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Datbetekent onder andere dat wij:

- onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevensverwerken, via deze privacyverklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen depersoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerkenin gevallen waarin uw toestemming is vereist;- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens tebeschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
- persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage tebieden, te corrigeren of te verwijderen.

Poort watersport bv is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dezeprivacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruikenen met welk doel bij de webwinkel https://shop.mercruiser-onderdelen.com/. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact opmet Poort watersport bv.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om dezenetjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onzebezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatieover uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevensen betalingsgegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren dezeinformatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer inverband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemdepersoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, naw-gegevens,telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wijbewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.Verstrekken aan derdenWij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemdepersoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geenpersoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uwpersoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij eenvermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkelgebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarinstaan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toede verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij latenGoogle de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uwgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en lettengoed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dezeprivacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld teraadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doenwijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt ualtijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmeedoen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geengegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om eenklacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Poort watersport bv
Haparandadam 29
1013AK amsterdam
[email protected]
+31653838995


Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »

Create an account

By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple addresses, view and track your orders in your account, and more.

Register

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€0,00